BẢN ÁN TỪ ĐỊA NGỤC

Hellbound (2021)

Nội dung phim

Bản Án Từ Địa Ngục​ kể về các thế lực siêu nhiên đưa ra lời kết tội đẫm máu, đày con người xuống địa ngục và nâng đỡ nhóm tôn giáo được thành lập dựa trên ý tưởng công lý của thần thánh.

Xem thêm